Menu Kapcsolat

Közzétevő

 

www.jcdecaux.com címen elérhető weboldal (a „Weboldal”) közzétevője a JCDecaux SA, igazgatótanáccsal és felügyelőbizottsággal rendelkező francia vállalat (Société anonyme - részvénytársaság), részvénytőkéje 3 236 483,41 euró, bejegyezve a Nanterre-i kereskedelmi és cégjegyzékbe, cégjegyzékszáma: 307 570 747.
 

Vállalati iroda 17, rue Soyer
92200 Neuilly-sur-Seine
Franciaország
Telefon +33 (0)1 30 79 79 79
Közzétételért felelős vezető Agathe Albertini

Pénzügyi információkra vonatkozó külön figyelmeztetés

 

A Weboldalon közölt információk nem tekinthetőek befektetésre való ösztönzésnek. Az információk semmilyen körülmények között nem értelmezhetőek ügyféltoborzásként vagy JCDecaux részvények vagy egyéb rövidtávú befektetési értékpapírok jegyzésére, vásárlására vagy cseréjére tett ajánlatként. Ennek megfelelően az információkat nem vizsgálták át a nyilvános értékpapír-kereskedelmi eljárások területén erre jogosult hatóságok.
A nevezett információk vagy adatok felhasználása a felhasználó saját felelősségére történik.
Következésképpen, a JCDecaux SA nem felelős a Weboldalon közölt információk vagy az ezen információk alapján hozott befektetési utasítások vagy döntések teljes vagy részleges tartalmáért vagy helyességéért.
Jogi nyilatkozat
A JCDecaux SA legjobb képességei szerint igyekszik biztosítani a Weboldalon közzétett információk helyességét és érvényességét és fenntartja a jogot arra, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül helyesbítse annak tartalmát. Azonban a JCDecaux nem tudja garantálni a Weboldalon közzétett információk helyességét, pontosságát és teljességét.
Következésképpen a JCDecaux-t nem terheli felelősség:

  • a Weboldal működésében fellépő bármely zavarért;
  • programhibák megjelenéséért;
  • a Weboldalon elérhető információkkal kapcsolatos bármely pontatlanságért vagy mulasztásért;
  • harmadik fél olyan tisztességtelen behatolásából eredő bármely kárért, mely a Weboldalon közzétett információ megváltozását eredményezi;
  • általánosságban bármely közvetlen vagy közvetett kárért, tekintet nélkül annak okára, eredetére, természetére vagy következményeire, ideértve nevezetesen azokat a költségeket, melyek a Weboldalon kínált áruk megvásárlásának következtében lépnek fel, a haszon, vásárlók, adatok vagy bármely más immateriális javak elvesztését, amely bármely személynek a Weboldalhoz való hozzáféréséből vagy a Weboldal elérésének lehetetlenségéből vagy a közvetlenül vagy közvetetten a Weboldalról származó bármely információnak tulajdonított hitelességből eredhet.

Az internetfelhasználó vállalja, hogy figyelembe veszi ezt a nyilatkozatot és saját felelősségére használja a Weboldalt. Pusztán azon tény alapján, hogy az internetfelhasználó belép a Weboldalra, úgy tekinthető, hogy elfogadja a nyilatkozat legutolsó verzióját.

Hiperhivatkozások

 

A JCDecaux SA engedélyezi a Weboldalra mutató hiperhivatkozások létrehozását más weboldal számára, kivéve azokat, melyek vitatott, pornográf vagy idegengyűlölő információkat tesznek közzé, vagy általánosságban sérthetik a JCDecaux SA érdekeit, vagy feltehetőleg sértik a közvéleményt. A Weboldal semelyik része nem ágyazható be másik weboldalba.
A Weboldalra mutató hiperhivatkozás létrehozásához minden esetben a JCDecaux SA előzetes írásos engedélye szükséges. A JCDecaux SA fenntartja a jogot, hogy kérje a hivatkozás törlését, ha úgy véli, hogy az nem felel meg a szabályoknak.
A Weboldal tartalmazhat más weboldalakra mutató hiperhivatkozásokat. Amennyiben a JCDecaux SA nem tudja ellenőrizni ezeket a weboldalakat, a JCDecaux SA nem tehető felelőssé ezeknek a weboldalaknak az elérhetőségéért, és semmilyen módon nem tehető felelőssé a tartalomért, reklámért, termékekért, szolgáltatásokért vagy bármely más, a weboldalakon vagy weboldalakról elérhető anyagért. Ezenkívül a JCDecaux SA nem tehető felelőssé semmilyen megállapított vagy követelt veszteségért vagy kárért, amely ezeknek a weboldalaknak a használatából következik vagy azzal kapcsolatos, hogy megbíztak az ezeken a weboldalakon elérhető tartalomban, árukban vagy szolgáltatásokban.

Szellemi tulajdon

 

A Weboldal és az ezzel kapcsolatban szükségszerűen használt szoftverek tartalmazhatnak olyan bizalmas és védett információkat, melyek a szellemi tulajdonra vonatkozó hatályos jogszabályok vagy egyéb előírás vagy szabályozás hatálya alá tartoznak. Ezért, eltérő rendelkezés hiányában, a Weboldal tartalmára és a Weboldalra létrehozott elemekre vonatkozó szellemi tulajdonjogok a JCDecaux SA kizárólagos tulajdonát képezik. A JCDecaux SA a Weboldal látogatásán kívül semmilyen más engedélyt vagy jogot nem ad.
Különös tekintettel a Weboldalon használt védjegyekre, adatbázisokra és egyéb szellemi tulajdonjogokra, melyek a JCDecaux SA érintett egységeinek és leányvállalatainak tulajdonát képezik. A Weboldalon közzétett tartalom részben vagy egészben történő másolása kizárólag személyes és magánjellegű információk ügyében engedélyezett; más ügyekben a másolás és a másolatok felhasználása kifejezetten tilos. Emellett tilos a koncepció vagy a szerelvény másolása, módosítása, kapcsolódó munka létrehozása, fordított mérnöki tevékenységgel történő adatnyerés vagy a forráskód bármilyen más módon történő kinyerése (kivéve a törvényben meghatározott eseteket), a Weboldalhoz tartozó jogok bármilyen módon történő eladása, átadása, továbbengedélyezése vagy átruházása. Hasonlóképpen tilos a Weboldal módosítása vagy a Weboldal módosított verziójának használata, nevezetesen (bár ez a lista nem teljes) a Weboldalhoz való jogosulatlan és a JCDecaux által ebben az ügyben az internetfelhasználó számára biztosított felülettől eltérő módon történő hozzáférés érdekében.

Üzemeltetés

 

A Weboldal üzemeltetője a JCDecaux SA, igazgatótanáccsal és felügyelőbizottsággal rendelkező francia vállalat (Société anonyme - részvénytársaság), részvénytőkéje 3 236 483,41 euró, bejegyezve a Nanterre-i kereskedelmi és cégjegyzékbe, cégjegyzékszáma: 307 570 747.
 

Cím ZI Sainte-Apolline
78378 Plaisir CEDEX
Franciaország
Telefon +33 (0)1 30 79 79 79

Irányadó jog

 

A weboldalra és a jelen nyilatkozatra a francia jogszabályok vonatkoznak. Minden véleményezési és értelmezési kérdésben az eredeti francia nyelvű változat élvez elsőbbséget a fordításokkal szemben.
Jelen nyilatkozat értelmezésével vagy végrehajtásával kapcsolatos viták vagy bírósági eljárások esetén a párizsi bíróságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.